Kuusikko tai kuutoskaupungit muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja sekä varhaiskasvatuksen palveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Vuonna 2017 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdehuollon, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen raportit julkaistaan tänä vuonna samoissa kansissa, muut työryhmät tuottavat kukin yhden raportin.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vuosina 2016-2017 vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Vuoden 2017 raportit ja niiden ilmestymisaikataulut ovat:

  • Kuuden suurimman kaupungin kehitysvammahuollon ja vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 (1/2017), julkaistu 11.5.2017.
  • Kuuden suurimman kaupungin vanhusten sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 (2/2017), julkaistu 16.6.2017.
  • Kuuden suurimman kaupungin päihdehuollon ja mielenterveyspalvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 (3/2017), julkaistu 20.6.2017.
  • Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2016 (4/2017), julkaistu 22.6.2017.
  • Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2016 (5/2017), julkaistu 5.9.2017.
  • Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2016 (6/2017), julkaistu 8.9.2017.