Kuusikko tai kuutoskaupungit muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja sekä varhaiskasvatuksen palveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Vuonna 2019 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, työllistämispalveluiden, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vammaisten palvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Jokainen työryhmä tuottaa vuoden aikana kukin yhden raportin.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Kuusikko-raporttien julkaisuaikataulu vuonna 2019

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018: vk 20

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018: vk 22

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2018: vk 24

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2018: vk 25

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2018: vk 26

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018: vk 31

Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut vuonna 2018: vk 35