Kuusikko tai kuutoskaupungit muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja sekä varhaiskasvatuksen palveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Vuonna 2018 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, työllistämispalveluiden, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vammaisten palvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Jokainen työryhmä tuottaa vuoden aikana kukin yhden raportin.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Vuoden 2019 raportit ja niiden ilmestymisaikataulut julkaistaan loppuvuodesta 2018.