Aikuissosiaalityön työryhmä koostuu toimeentulotuen, aikuissosiaalityön ja työllistämispalveluiden asiantuntijoista. Työryhmä kokoaan vuosittain toimeentulotuen raportin sekä joka toinen vuosi työllistämispalveluiden raportin. Aikuissosiaalityön raportti on julkaistu harvemmin. Vuoden 2017 aikana valmistuu toimeentulotuen raportti.

Toimeentulotuki on ollut alusta lähtien mukana Kuusikko-työssä. Työ alkoi kolmen pääkaupunkiseudun kaupungin kesken jo vuonna 1994, jolloin tehtiin ensimmäinen toimeentulotuen asiakasmäärien ja kustannusten vertailu vuoden 1993 tietojen pohjalta. Ensimmäinen viiden kaupungin toimeentulotukiraportti tehtiin vuoden 1995 tiedoista, kun Turku ja Tampere tulivat työskentelyyn mukaan. Varsinaiseen Kuusikkoon päästiin vuonna 2005, kun Oulukin osallistui toimeentulotukivertailuihin. Vertailun kohteena ovat ensisijaisesti toimeentulotuen asiakasmäärän ja -rakenteen sekä myönnetyn toimeentulotuen määrän muutokset.

Työllistämispalveluiden raportissa keskitytään työttömyystilastoihin, työllisyyden edistämisen tavoitteisiin ja haasteisiin sekä kaupunkien työllistämispalveluiden organisointiin. Raportissa tarkastellaan kaupunkien panosta nimenomaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämisessä. Erillinen työllistämispalvelujen raportti on nähty tarpeelliseksi siksi, että työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien osuus aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakaskunnasta on suuri. Työllistämispalveluita on vertailtu vuosien 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 ja 2015 osalta.

Ensimmäinen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä käsittelevä raportti julkaistiin vuonna 2011. Tätä ennen Kuusikko-sarjassa julkaistiin vuosilta 2003 ja 2006 sosiaalityön raportit, joissa tarkasteltiin sekä lapsiperheiden että aikuisten palveluja. Tuorein aikuissosiaalityön raportti on julkaistu vuoden 2015 lopussa. Aikuissosiaalityön raportin sisältö on pääosin kuvailevaa tietoa aikuissosiaalityön sisällöstä, organisoinnista ja työtavoista.

Vuoden 2017 aikana työryhmän puheenjohtajana toimii Timo Ruohola Tampereelta.