Kuusikko tai kuutoskaupungit muodostuu Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista. Väestömäärän mukaisessa järjestyksessä kuutoskaupunkeihin kuuluvat Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko-työryhmissä vertaillaan kaupunkien sosiaali- ja terveyspalveluja sekä varhaiskasvatuksen palveluja. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Vuonna 2017 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat varhaiskasvatuksen, lastensuojelun, aikuissosiaalityön, päihdehuollon, kehitysvammahuollon, vammaispalvelujen sekä vanhuspalvelujen ryhmät. Kehitysvammahuollon ja vammaispalvelujen raportit julkaistaan tänä vuonna samoissa kansissa, muut työryhmät tuottavat kukin yhden raportin.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhuspalvelujen tulosaluejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Vuoden 2018 raportit ja niiden ilmestymisaikataulut ovat:

  • Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut vuonna 2017 (7/2018), julkaistaan viikolla 39.