Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2021

Tämä raportti on Suomen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä käsittelevä raportti. Aikuissosiaalityölle ei ole yhtä kaiken kattavaa määritelmää. Aikuissosiaalityötä voidaan tehdä aikuisten kanssa erilaisissa yhteyksissä kuten kunnan sosiaalitoimistossa, päihdepalveluissa ja järjestötyössä. Tässä raportissa aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan kuntien sosiaalitoimistoissa tehtävää työtä.

Raportissa kuvataan kuutoskaupunkien aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä sekä aikuissosiaalityön sisältöä. Lisäksi raportissa käsitellään asunnottomuutta ja asumisneuvontaa kuutoskaupungeissa sekä kuvataan myös taloussosiaalityötä.

Perinteisen tiedonkeruun lisäksi aikuissosiaalityön Kuusikossa toteutettiin alkuvuodesta 2022 toista kertaa kuutoskaupunkien yhteinen kysely aikuissosiaalityön asiakaskuntaa koskien. Aikuis-sosiaalityön työntekijät vastasivat tiedonkeruuaikana 10.1.-4.3.2022 kyselyyn, jolla kartoitettiin aikuissosiaalityön asiakkaiden tilannetta ja tarpeita. Kyselyn tuloksia on koottu tähän raporttiin. Kyselyn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuvaa kunkin kuutoskaupungin aikuissosiaalityön asiakaskunnasta sekä kerätä tietoa kuutoskaupunkien tasolla aikuissosiaalityön asiakkuuksista valtakunnalliseen käyttöön.

Suomen kuuden suurimman kaupungin toimeentulotukea vuonna 2021 käsittelevät tiedot on aiemmasta poiketen koottu erilliseen raporttiin sen sijaan, että ne olisivat osa Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2021 -raporttia.

 

Kuuden suurimman kaupungin toimeentulotuki vuonna 2021

Tämä raportti on Suomen kuuden suurimman kaupungin toimeentulotukea käsittelevä raportti. Suomen kuuden suurimman kaupungin toimeentulotukea vuonna 2021 käsittelevät tiedot on koottu erilliseen raporttiin sen sijaan, että ne olisivat Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2021 -raportin liitteissä kuten edellisvuonna.

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2021 120 713 perustoimeentulotukea saanutta kotitaloutta, joissa asui kaikkiaan 176 442 henkilöä. Perustoimeentulotuen saaneista kotitalouksista uusia kotitalouksia (tuen saamisessa vähintään 12 kuukauden katkos) oli kuutoskaupungeissa hieman yli neljännes.

Täydentävää toimeentulotukea sai yhteensä 30 837 kotitaloutta ja ehkäisevää toimeentulotukea sai 18 225 kotitaloutta. Täydentävää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien lukumäärä laski vuodesta 2020 kuutoskaupungeissa 4,0 prosenttia ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä laski 5,4 prosenttia.

Kuutoskaupunkien (pl. Vantaa) täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien päämiehistä 17 prosenttia oli alle 25-vuotiaita ja 29 prosenttia oli 50 vuotta täyttäneitä.

Toimeentulotuen kokonaisbruttokustannukset, sisältäen sekä Kelan että kuntien myöntämän toimeentulotuen (ilman pakolaisia, paluumuuttajia ja turvapaikanhakijoita) olivat kuutoskaupungeissa vuonna 2021 yhteensä 364,6 miljoonaa euroa. Kustannukset vaihtelivat Oulun 25,0 miljoonasta eurosta Helsingin 139,9 miljoonaan euroon.