Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2019

Tämä raportti on Suomen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea käsittelevä raportti. Vuoden 2017 perustoimeentulotuen myöntämisen ja maksatuksen siirryttyä Kelalle, aiemmin erillisinä raportteina julkaistut aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen raportit on yhdistetty yhdeksi julkaisuksi. Tämän raportin pääpaino on aikuissosiaalityössä.

Aikuissosiaalityölle ei ole yhtä kaiken kattavaa määritelmää. Tässä raportissa aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan kuntien sosiaalitoimistoissa tehtävää työtä. Raportissa kuvataan kuutoskaupunkien aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä sekä aikuissosiaalityön sisältöä. Lisäksi raportissa käsitellään asunnottomuutta ja asumisneuvontaa kuutoskaupungeissa sekä keskitytään myös taloussosiaalityön ja toimeentulotuen teemoihin.

Nykyään tietojärjestelmät ovat kehittyneet ja tietoa ja tilastoja aikuissosiaalityön asiakkuuksista ja asiakasprosesseista saadaan jo paremmin kuin aikaisemmin. Aikuissosiaalityön valtakunnallisen määritelmän puuttuessa ja aikuissosiaalityön rakenteiden ja prosessien välisten kuntakohtaisten eroavaisuuksien vuoksi, ei saatavissa oleva tieto kuitenkaan aina ole täysin vertailukelpoista kuntien kesken. Tämän vuoksi aikuissosiaalityön raportissa on edelleen keskitytty muita Kuusikko-raportteja enemmän toimintaympäristön, toimintatapojen sekä asiakaskunnan kuvailemiseen.