Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö ja toimeentulotuki vuonna 2018

Tämä raportti on Suomen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä ja toimeentulotukea käsittelevä raportti. Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksatus siirtyivät kunnilta Kelalle vuoden 2017 alussa, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen jäädessä edelleen kuntien vastuulle. Toimeentulotukimuutoksesta johtuen aikaisemmin erillisinä raportteina julkaistut aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen raportit on päätetty yhdistää yhdeksi julkaisuksi. Viime vuoden raportissa pääpaino oli aikuissosiaalityössä ja tämän vuoden raportin painotus on toimeentulotuessa.

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2018 121 207 perustoimeentulotukea saanutta kotitaloutta, joissa asui kaikkiaan 178 530 henkilöä. Täydentävää toimeentulotukea sai yhteensä 33 152 kotitaloutta ja ehkäisevää toimeentulotukea sai 18 936 kotitaloutta.

Kuutoskaupunkien perustoimeentulotukea saavista kotitalouksista lähes kolmannes oli uusia tuensaajia. Täydentävää toimeentulotukea saaneista uusia tuensaajia oli 43,3 prosenttia ja ehkäisevän toimeentulotuen saajista 55,9 prosenttia.

Perustoimeentulotuen saajista 73,3 prosenttia oli yksinasuvia ja 13,2 prosenttia yksinhuoltajia. Täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea saaneista yksinasuvia oli 65,1 prosenttia ja yksinhuoltajia 18,7 prosenttia.

29,3 prosenttia kuutoskaupunkien perustoimeentulotuen saajista sai vuonna 2018 toimeentulotukea 10-12 kuukauden ajan.

Toimeentulotuen kokonaisbruttokustannukset (ilman pakolaisia, maahanmuuttajia ja turvapaikanhakijoita) olivat vuonna 2018 yhteensä 379,4 miljoonaa euroa. Kustannukset nousivat edellisvuoteen verrattuna Turussa (+5,0 %) ja laskivat Helsingissä (-9,5 %), Espoossa (-6,2 %) ja Vantaalla (-4,8 %). Oulun ja Tampereen kustannukset pysyivät lähes muuttomana edellisvuoteen verrattuna.