Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityö vuonna 2020

Tämä raportti on Suomen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä käsittelevä raportti. Aikuissosiaalityölle ei ole yhtä kaiken kattavaa määritelmää. Aikuissosiaalityötä voidaan tehdä aikuisten kanssa erilaisissa yhteyksissä kuten kunnan sosiaalitoimistossa, päihdepalveluissa ja järjestötyössä. Tässä raportissa aikuissosiaalityöllä tarkoitetaan kuntien sosiaalitoimistoissa tehtävää työtä.

Raportissa kuvataan kuutoskaupunkien aikuissosiaalityön asiakaskuntaa, asiakasprosessia, henkilöstöä sekä aikuissosiaalityön sisältöä. Lisäksi raportissa käsitellään asunnottomuutta ja asumisneuvontaa kuutoskaupungeissa sekä kuvataan myös taloussosiaalityötä. Raportin loppuun liitteisiin on koottu myös tietoja toimeentulotuen osalta.

Perinteisen tiedonkeruun lisäksi aikuissosiaalityön Kuusikossa toteutettiin alkuvuodesta 2021 ensimmäistä kertaa kuutoskaupunkien yhteinen kysely aikuissosiaalityön asiakaskuntaa koskien. Aikuissosiaalityön työntekijät vastasivat tiedonkeruuaikana 11.1.-12.2.2021 kyselyyn, joka kartoitti aikuissosiaalityön asiakkaiden tilannetta ja tarpeita. Kyselyn tuloksia on koottu tähän raporttiin. Kyselyn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuvaa kunkin kuutoskaupungin aikuissosiaalityön asiakaskunnasta sekä kerätä tietoa kuutoskaupunkien tasolla aikuissosiaalityön asiakkuuksista valtakunnalliseen käyttöön.

Vuosi 2020 oli poikkeuksellinen, sillä koronapandemia vaikutti monella tavalla yhteiskuntaan - kansalaisten elämään ja toimintaan. Pandemian aiheuttaman poikkeustilan aikana aikuissosiaalityön rooli korostui, sillä aikuissosiaalityö huolehti poikkeusolojen aikaan mm. väestön ruokahuollosta, kriisimajoituksesta, virka-ajan päivystyksestä sekä yleisestä sosiaalialan neuvonnasta. Tässä raportissa onkin kuvattu koronapandemian vaikutuksia aikuissosiaalityöhön.

​​​​​​​