Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista, jotka ovat väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko on suurten kaupunkien yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista, työllisyyspalveluista, sekä varhaiskasvatuksesta.

Vuonna 2019 toimii seitsemän Kuusikko-työryhmää, jotka ovat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, työllisyyspalvelujen, vammaisten palvelujen, vanhuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ryhmät. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Kuusikko-raporttien julkaisuaikataulu vuodelle 2021 julkaistaan syksyn aikana.