Sivustoa ei enää päivitetä 25.8.2023 alkaen.

Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista, jotka ovat väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko on suurten kaupunkien yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua kaupunkien tuottamista palveluista.

Kuusikko-yhteistyö sosiaali- ja terveyspalveluiden vertailusta on päättynyt. Yhteistyö kuitenkin jatkuu varhaiskasvatuksen sekä uusien palvelujen parissa. Uusi sivusto tullaan avaamaan myöhemmin ja tiedotamme asiasta tällä sivustolla. 

Jatkossa Kuusikko-yhteistyöhön sisältyvät palvelut ovat:

  • Varhaiskasvatuspalvelut
  • Kulttuuri- ja kirjastopalvelut
  • Liikuntapalvelut
  • Nuorisopalvelut

 

 

Vuonna 2022 toimi kuusi Kuusikko-työryhmää, jotka olivat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vammaisten palvelujen, vanhuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ryhmät. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi vuoden 2022 loppuun saakka vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Koosteraportti

Vuosittain julkaistavien Kuusikko-raporttien rinnalle on julkaistu visuaalinen koosteraportti, johon on koottu jokaisen työryhmän osalta keskeisiä tietoja esimerkiksi kustannuksista ja asiakasmääristä.