Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista, jotka ovat väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko on suurten kaupunkien yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Vuonna 2021 toimii kuusi Kuusikko-työryhmää, jotka ovat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vammaisten palvelujen, vanhuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ryhmät. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Koosteraportti

Vuosittain julkaistavien Kuusikko-raporttien rinnalle on julkaistu visuaalinen koosteraportti, johon on koottu jokaisen työryhmän osalta keskeisiä tietoja esimerkiksi kustannuksista ja asiakasmääristä. 

Tästä pääset tarkastelemaan Koosteraporttia.

Kuusikko-raporttien julkaisuaikataulu vuodelle 2023 

 

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2022  vko 24