Kuutoskaupungit muodostuvat Suomen kuudesta väkiluvultaan suurimmasta kaupungista, jotka ovat väestömäärän mukaisessa järjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku. Kuusikko on suurten kaupunkien yhteistyömuoto, jossa tehdään tilastollista kaupunkivertailua sosiaali- ja terveyspalveluista sekä varhaiskasvatuksesta.

Vuonna 2021 toimii kuusi Kuusikko-työryhmää, jotka ovat aikuissosiaalityön, lastensuojelun, päihde- ja mielenterveyspalvelujen, vammaisten palvelujen, vanhuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen ryhmät. Kaupunkien edustajista koostuvat eri palvelukokonaisuuksien asiantuntijaryhmät tuottavat vuosittain tilastollisia raportteja edeltävän vuoden asiakasmääristä, suoritteista, henkilöstöstä ja kustannuksista. Tärkeimmät tiedot esitetään raporteissa usean vuoden aikasarjoina.

Työtä ohjaa ohjausryhmä, joka päättää vuosittain työhön käytettävistä resursseista ja hyväksyy työryhmien työsuunnitelmat. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii vanhus- ja vammaispalvelujen palvelualuejohtaja Sari Ahonen Turusta. 

Koosteraportti

Vuosittain julkaistavien Kuusikko-raporttien rinnalle on julkaistu visuaalinen koosteraportti, johon on koottu jokaisen työryhmän osalta keskeisiä tietoja esimerkiksi kustannuksista ja asiakasmääristä. 

Tästä pääset tarkastelemaan Koosteraporttia.

Kuusikko-raporttien julkaisuaikataulu vuodelle 2022

Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelut ja kustannukset vko 22

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannukset vko 24

Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vko 24

Kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityön palvelut ja kustannukset vko 25

Kuuden suurimman kaupungin vanhusten palvelujen ja kustannukset vko 25

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vko 26