Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelut ja kustannukset vuonna 2021

Kuusikko-työryhmän vammaisten palvelujen raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) sekä vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja on koottu lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisesta liikkumisen tuesta, ja osin muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja omaishoidon tuesta. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntäminen vammaisten palvelujen asiakkaille on kuutoskaupungeissa yleistynyt. Raportissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, ympärivuorokautiset asumispalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), kehitysvammaisten perhehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito. Vuoden 2021 lukujen lisäksi raportissa kuvataan palvelukokonaisuuksien toteuttamista kunnissa ja esitetään aikasarjoja vuosilta 2017–2021. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta on parannettu korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2021 rahan arvoon.

Vuonna 2021 vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 39 553 henkilöä ja vammaisten palvelujen kokonaiskustannukset olivat 531,1 miljoonaa euroa. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa ympärivuorokautiset asumispalvelut. Asiakkaita taas oli lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.

Vuonna 2021 kehitysvammahuollon palveluja käytti 7 387 asiakasta, mikä oli 6,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kehitysvammahuollon palveluja käytti kuutoskaupunkien väestöstä 0,4 prosenttia. Nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 6,2 prosenttia ollen yhteensä 308,3 miljoonaa euroa. Laitoshoidon kustannukset laskivat edellisvuodesta 7,0 prosenttia. Laitoshoidon purun jatkuminen on viime vuosina heijastunut kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannuksiin. Vuonna 2021 asumispalvelujen kustannukset nousivat 6,1 prosenttia edellisvuodesta. Työ- ja päivätoiminnan kustannukset nousivat 9,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2020 johtuen koronapandemian aiheuttamista muutoksista toimintaan vuosina 2020–2021. Vuonna 2021 kehitysvammahuollon kustannukset olivat keskimäärin 167,0 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 41 732 euroa kehitysvammalain mukaisia palveluita käyttänyttä asiakasta kohti. Asumispalvelut 65,4 prosentin osuudellaan muodostavat suurimman osan kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisen kustannuksista.

Vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä vuonna 2021 oli 32 164, mikä oli 0,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Kuutoskaupunkien väestöstä 1,7 prosenttia oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin. Vammaispalvelujen nettokustannukset olivat 222,5 miljoonaa euroa. Nousua edellisvuoteen oli 2,0 prosenttia. Vuonna 2021 vammaispalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 121 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 6 919 euroa myönteisen päätöksen saanutta vammaispalvelujen asiakasta kohti. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuskustannukset olivat 44,5 miljoonaa euroa. Koronapandemiasta johtuen kuljetuspalveluiden kustannukset laskivat kuutoskaupunkien tasolla 23,0 prosenttia vuoteen 2017 verrattuna. Henkilökohtaisen avun kustannukset kasvoivat 3,3 prosenttia ja vaikeavammaisten tehostetun palveluasumisen kustannukset kasvoivat 1,4 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilökohtaisen avun palvelu muodostaa kuutoskaupunkien tasolla 46,6 prosentin osuuden vammaispalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista.