Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin vammaisten palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2020

Kuusikko-työryhmän vammaisten palvelujen raportissa kuvataan pääasiassa kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) sekä vammaispalvelulain (380/1987) mukaisia palveluja ja tukitoimia. Tietoja on koottu lisäksi sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaisista kuljetuspalveluista, ja osin muista sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista ja omaishoidon tuesta. Sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen myöntäminen vammaisten palvelujen asiakkaille on kuutoskaupungeissa yleistynyt. Raportissa tarkasteltavat keskeiset palvelukokonaisuudet ovat henkilökohtainen apu, avohuollon palvelut (kuljetuspalvelut, asumista tukevat palvelut sekä työ- ja päivätoiminta), ympärivuorokautiset asumispalvelut, kehitysvammaisten perhehoito ja kehitysvammaisten laitoshoito. Vuoden 2020 lukujen lisäksi raportissa kuvataan palvelukokonaisuuksien toteuttamista kunnissa ja esitetään aikasarjoja vuosilta 2016–2020. Kustannustietojen vertailukelpoisuutta on parannettu korottamalla aiempien vuosien kustannukset vuoden 2020 rahan arvoon.

Vuonna 2020 vammaisten palvelujen asiakasmäärä oli 36 751 henkilöä ja vammaisten palvelujen kokonaiskustannukset olivat 493,9 miljoonaa euroa. Vammaisten palvelujen kokonaisuuden kustannuksista suurimman osan muodostivat kaikissa kuutoskaupungeissa ympärivuorokautiset asumispalvelut. Asiakkaita taas oli lukumääräisesti eniten kuljetuspalveluissa.

Vuonna 2020 kehitysvammahuollon palveluja käytti 7 709 asiakasta, mikä oli 0,3 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kehitysvammahuollon palveluja käytti kuutoskaupunkien väestöstä 0,4 prosenttia. Nettokustannukset kasvoivat edellisvuodesta 1,1 prosenttia ollen yhteensä 282,2 miljoonaa euroa. Laitoshoidon kustannukset laskivat edellisvuodesta 0,1 prosenttia. Laitoshoidon purun jatkuminen heijastui kehitysvammaisten asumispalvelujen kustannuksiin, jotka kasvoivat 3,6 prosenttia edellisvuodesta. Työ- ja päivätoiminnan kustannukset laskivat 10,9 prosenttia verrattuna vuoteen 2019 johtuen koronaepidemian aiheuttamasta toiminnan supistamisesta. Vuonna 2020 kehitysvammahuollon kustannukset olivat keskimäärin 154 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 32 556 euroa kehitysvammalain mukaisia palveluita käyttänyttä asiakasta kohti. Asumispalvelut 64,4 prosentin osuudellaan muodostavat suurimman osan kehitysvammahuollon palvelujen järjestämisen kustannuksista.

Vammaispalvelujen kokonaisasiakasmäärä vuonna 2020 oli 34 434, mikä oli 5,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kuutoskaupunkien väestöstä aiempaa pienempi osuus, 1,7 prosenttia, oli oikeutettu vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin tai tukitoimiin. Vammaispalvelujen nettokustannukset olivat 212,3 miljoonaa euroa. Laskua edellisvuoteen oli 5,2 prosenttia. Vuonna 2020 vammaispalvelujen kustannukset olivat keskimäärin 116 euroa kuutoskaupungin asukasta kohti ja 6 627 euroa myönteisen päätöksen saanutta vammaispalvelujen asiakasta kohti. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuskustannukset olivat 43,6 miljoonaa euroa. Koronapandemiasta johtuen kuljetuspalveluidenkustannukset laskivat kuutoskaupunkien tasolla 21,7 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Henkilökohtaisen avun kustannukset laskivat 1,4 prosenttia ja vaikeavammaisten palveluasumisen kustannukset kasvoivat 6,3 prosenttia verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilökohtaisen avun palvelu muodostaa kuutoskaupunkien tasolla 43,9 prosentin osuuden vammaispalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista.