Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelut ja kustannukset vuonna 2019

Kuutoskaupungeissa tehtiin vuoden 2019 aikana yhteensä 55 831 lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 29 263 lasta eli 8,8 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17-vuotiaasta väestöstä. Palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin yhteensä 16 233. Lastensuojelun tarve todettiin viidenneksessä arvioita.

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2019 yhteensä 19 075 lastensuojelun 0-17-vuotiasta asiakasta eli 5,7 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Huhtikuusta 2015 alkaen lastensuojelun asiakkuus on alkanut vasta silloin, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelun palveluille. Lisäksi osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista lapsista saa nyt palvelut yleisen sosiaalihuollon kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten myötä asiakasmäärät laskivat jopa kolmanneksella vuodesta 2014 vuoteen 2016. Tämän jälkeen muutokset vuotuisissa asiakasmäärissä ovat pienentyneet.

Avohuollon asiakkaana oli kuutoskaupungeissa vuoden 2019 aikana yhteensä 16 308 lasta. Avohuollon asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta Vantaalla ja Oulussa ja laski muissa kuutoskaupungeissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yhteensä 5 614 lasta, mikä on 1,7 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärästä. Sijoitettujen lukumäärä väheni Espoossa ja kasvoi muissa kuutoskaupungeissa. Kaikissa kuutoskaupungeissa oli sijoitettuna suhteellisesti eniten 13-17-vuotiaita.

Perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista on hieman laskenut tai pysynyt lähes muuttumattomana viimeisten muutamien vuosien aikana. Vuonna 2019 perhehoidon osuus laski edellisvuoteen verrattuna Epoossa ja Tampereella ja muissa kuutoskaupungeissa osuudet pysyivät lähes edellisvuoden tasolla. Laitoshoidon osuus hoitovuorokausista vaihteli paljon kuntien välillä - Oulun 19,8 prosentista Espoon 57,1 prosenttiin.

Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa lähes 400,5 miljoonaa euroa vuonna 2019. Deflatoidut kustannukset nousivat edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa, paitsi Turussa, jossa kustannukset hieman laskivat edellisvuodesta. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. Sijoitusten osuus kustannuksista vaihteli Oulun 69,1 prosentista Helsingin 83,3 prosenttiin.