Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelut ja kustannukset vuonna 2020

Kuutoskaupungeissa tehtiin vuoden 2020 aikana yhteensä 57 342 lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 28 877 lasta eli 8,6 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17-vuotiaasta väestöstä. Palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin yhteensä 16 316. Lastensuojelun tarve todettiin viidenneksessä arvioita. 

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2020 yhteensä 17 394 lastensuojelun 0-17-vuotiasta asiakasta eli 5,2 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Huhtikuusta 2015 alkaen lastensuojelun asiakkuus on alkanut vasta silloin, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelun palveluille. Lisäksi osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista lapsista saa nyt palvelut yleisen sosiaalihuollon kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten myötä asiakasmäärät laskivat jopa kolmanneksella vuodesta 2014 vuoteen 2016. Tämän jälkeen muutokset vuotuisissa asiakasmäärissä ovat pienentyneet.

Avohuollon asiakkaana oli kuutoskaupungeissa vuoden 2020 aikana yhteensä 13 416 lasta. Avohuollon asiakkaiden määrä laski edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yhteensä 5 599 lasta, mikä on 1,7 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärästä. Kaikissa kuutoskaupungeissa oli sijoitettuna suhteellisesti eniten 13-17-vuotiaita.

Vuonna 2020 perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista väheni edellisvuoteen verrattuna Helsingissä, Espoossa, Tampereella ja Oulussa ja kasvoi Turussa. Laitoshoidon osuus hoitovuorokausista vaihteli paljon kuntien välillä - Oulun 23,7 prosentista Espoon 57,6 prosenttiin.

Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa lähes 422,1 miljoonaa euroa vuonna 2020. Deflatoidut kustannukset nousivat edellisvuodesta lähes kaikissa kuutoskaupungeissa. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. Sijoitusten osuus kustannuksista vaihteli Oulun 72,5 prosentista Turun 85,5 prosenttiin.