Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin lastensuojelun palvelujen ja kustannusten vertailu vuonna 2017

Kuutoskaupungeissa tehtiin vuoden 2017 aikana yhteensä 49 216 lastensuojeluilmoitusta. Lastensuojeluilmoituksen kohteena oli 26 687 lasta eli 8,1 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17-vuotiaasta väestöstä. Palvelutarpeen arviota, joissa selvitettiin lastensuojelun tarve, tehtiin yhteensä 15 100. Lastensuojelun tarve todettiin noin 25 prosentissa arvioita.

Kuutoskaupungeissa oli vuonna 2017 yhteensä 18 795 lastensuojelun 0-17-vuotiasta asiakasta eli 5,7 prosenttia vastaavan ikäisestä väestöstä. Huhtikuusta 2015 alkaen lastensuojelun asiakkuus on alkanut vasta silloin, kun palvelutarpeen arviossa todetaan tarve lastensuojelun palveluille. Lisäksi osa aiemmin lastensuojelun asiakkaana olleista lapsista saa nyt palvelut yleisen sosiaalihuollon kautta ilman lastensuojelun asiakkuutta. Lakimuutosten myötä lastensuojelun asiakasmäärät ovat laskeneet, mutta viimeisen kahden vuoden aikana muutos on kuitenkin tasaantunut ja asiakasmäärät ovat vuosien 2016 ja 2017 aikana pysyneet lähes samana.

Avohuollon asiakkaana oli kuutoskaupungeissa vuoden 2017 aikana yhteensä 16 153 lasta. Avohuollon asiakkaiden määrä nousi edellisvuodesta Turussa, Tampereella ja Espoossa ja väheni Helsingissä, Vantaalla ja Oulussa. Kodin ulkopuolelle sijoitettuna oli yhteensä 5 299 lasta, mikä on 1,6 prosenttia kuutoskaupunkien 0-17 vuotiaiden lasten lukumäärästä. Sijoitettujen lukumäärä lisääntyi muissa kaupungeissa paitsi Tampereella, jossa se pysyi lähes ennallaan. Sekä avohuollon asiakkaana että sijoitettuna oli suhteellisesti eniten 13-17-vuotiaita.

Perhehoidon eli toimeksiantoon perustuvan ja luvanvaraisen perhehoidon osuus sijoitusten hoitovuorokausista kääntyi usean vuoden kasvun jälkeen pienoiseen laskuun vuonna 2017. Oulussa osuus on kuutoskaupunkien suurin – noin 80 prosenttia vuonna 2017.

Lastensuojelun kokonaiskustannukset olivat kuutoskaupungeissa hieman yli 349 miljoonaa euroa vuonna 2017. Deflatoidut kustannukset nousivat edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupun-geissa. Suurin osa lastensuojelun kustannuksista syntyy sijoituksista. Sijoitusten osuus kustan-nuksista vaihteli Oulun 71,9 prosentista Turun 82,8 prosenttiin.