Aikuissosiaalityön työryhmä koostuu toimeentulotuen, aikuissosiaalityön ja työllistämispalveluiden asiantuntijoista. Aiemmin työryhmä on koonnut vuosittain toimeentulotuen raportin, joka toinen vuosi työllistämispalveluiden raporti ja muutaman vuoden välein aikuissosiaalityön raportin. Vuonna 2018 tehdään aikuissosiaalityön raportti, johon kootaan sekä aikuissosiaalityön että toimeentulotuen tietoja, ja erillinen työllistämispalvelujen raportti.

Toimeentulotuki on ollut alusta lähtien mukana Kuusikko-työssä. Työ alkoi kolmen pääkaupunkiseudun kaupungin kesken jo vuonna 1994, jolloin tehtiin ensimmäinen toimeentulotuen asiakasmäärien ja kustannusten vertailu vuoden 1993 tietojen pohjalta. Ensimmäinen viiden kaupungin toimeentulotukiraportti tehtiin vuoden 1995 tiedoista, kun Turku ja Tampere tulivat työskentelyyn mukaan. Varsinaiseen Kuusikkoon päästiin vuonna 2005, kun Oulukin osallistui toimeentulotukivertailuihin. Vertailun kohteena ovat ensisijaisesti toimeentulotuen asiakasmäärän ja -rakenteen sekä myönnetyn toimeentulotuen määrän muutokset.

Ensimmäinen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä käsittelevä raportti julkaistiin vuonna 2011. Tätä ennen Kuusikko-sarjassa julkaistiin vuosilta 2003 ja 2006 sosiaalityön raportit, joissa tarkasteltiin sekä lapsiperheiden että aikuisten palveluja. Tuorein aikuissosiaalityön raportti on julkaistu vuoden 2015 lopussa. Aikuissosiaalityön raportin sisältö on pääosin ollut kuvailevaa tietoa aikuissosiaalityön sisällöstä, organisoinnista ja työtavoista.

Työllistämispalveluiden raportissa keskitytään työttömyystilastoihin, työllisyyden edistämisen tavoitteisiin ja haasteisiin sekä kaupunkien työllistämispalveluiden organisointiin. Raportissa tarkastellaan kaupunkien panosta nimenomaan vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistämisessä. Erillinen työllistämispalvelujen raportti on nähty tarpeelliseksi siksi, että työttömien ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien osuus aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiakaskunnasta on suuri. Työllistämispalveluita on vertailtu vuosien 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 ja 2015 osalta.

Vuoden 2018 aikana työryhmän puheenjohtajana toimii aikuissosiaalityön raportin osalta Pasi Sipola Espoosta ja työllistämispalvelujen osalta Heidi Nihtilä Espoosta.