Aikuissosiaalityön työryhmä koostuu aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen asiantuntijoista. Aiemmin työryhmä on koonnut vuosittain toimeentulotuen raportin ja muutaman vuoden välein aikuissosiaalityön raportin. Vuonna 2018 ja 2019 on tehty aikuissosiaalityön raportti, johon on koottu sekä aikuissosiaalityön että toimeentulotuen tietoja.

Toimeentulotuki on ollut alusta lähtien mukana Kuusikko-työssä. Työ alkoi kolmen pääkaupunkiseudun kaupungin kesken jo vuonna 1994, jolloin tehtiin ensimmäinen toimeentulotuen asiakasmäärien ja kustannusten vertailu vuoden 1993 tietojen pohjalta. Ensimmäinen viiden kaupungin toimeentulotukiraportti tehtiin vuoden 1995 tiedoista, kun Turku ja Tampere tulivat työskentelyyn mukaan. Varsinaiseen Kuusikkoon päästiin vuonna 2005, kun Oulukin osallistui toimeentulotukivertailuihin. Vertailun kohteena ovat ensisijaisesti toimeentulotuen asiakasmäärän ja -rakenteen sekä myönnetyn toimeentulotuen määrän muutokset.

Ensimmäinen kuuden suurimman kaupungin aikuissosiaalityötä käsittelevä raportti julkaistiin vuonna 2011. Tätä ennen Kuusikko-sarjassa julkaistiin vuosilta 2003 ja 2006 sosiaalityön raportit, joissa tarkasteltiin sekä lapsiperheiden että aikuisten palveluja. Tuorein aikuissosiaalityön raportti on julkaistu vuoden 2015 lopussa. Aikuissosiaalityön raportin sisältö on pääosin ollut kuvailevaa tietoa aikuissosiaalityön sisällöstä, organisoinnista ja työtavoista.

Vuoden 2021 aikana aikuissosiaalityön työryhmän puheenjohtajana toimii Leena Luhtasela Helsingistä ja vuodesta 2022 eteenpäin Minna Ryhänen Vantaalta.