Vammaispalvelujen Viisikko-raportteja on laadittu vuodesta 1998 alkaen ja kehitysvammahuollon vuodesta 2000 alkaen. Oulu tuli molempiin ryhmiin mukaan vuoden 2005 tiedoilla. Vammaispalvelujen vertailussa keskitytään pääasiassa vammaispalvelulain (380/1987) mukaisiin vaikeavammaisten palveluihin. Painopisteinä ovat varsinkin kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu. Vertailuun on otettu mukaan tietoja sosiaalihuoltolakiin (710/1982) perustuvan kuljetuspalvelun sekä joukkoliikenteen palvelulinjojen palveluista. Ne vaikuttavat vammaispalvelulain mukaisen kuljetuspalvelun tarpeeseen. Kehitysvammahuollon raporteissa vertailu koskee lähinnä kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain (519/1977) mukaisia palveluja. Niistä painopisteinä ovat kehitysvammaisten henkilöiden laitoshoito, perhehoito, asumispalvelut sekä työ- ja päivätoiminta.

Molemmat työryhmät ovat vuosittain tuottaneet oman raporttinsa. Vuoden 2016 raportit julkaistaan ensimmäistä kertaa samoissa kansissa, ja työryhmät yhdistyvät syksyllä 2017.