Kuusikko-työssä on kerätty lastensuojelun palveluihin ja kustannuksiin liittyviä tietoja vuodesta 2003 alkaen. Aluksi tietoja käsiteltiin osana sosiaalityön kokonaisuutta ja ne pitivät sisällään pääosin lastensuojelun sijaishuollon tietoja. Lastensuojelu sai oman työryhmänsä vuoden 2008 alussa, jolloin lasten sijaishuollon ja lastensuojelun avohuollon asiantuntijat yhdistettiin sosiaalityön ryhmästä omaksi työryhmäkseen. Taustalla oli uuden lastensuojelulain (417/2007) astuminen voimaan ja halu tarkastella lastensuojelua yhtenä kokonaisuutena.

Lastensuojelun tietoja käsittelevässä raportissa tarkastellaan lastensuojelun asiakasmääriä ja kustannuksia kokonaisuudessaan sekä erikseen avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon palveluita ja kustannuksia. Raporttiin on koottu myös lastensuojelun henkilöstömääriä. Vuonna 2018 tehtävään eli vuoden 2017 tiedoista koottavaan raporttiin otetaan mukaan myös sosiaalihuoltolain perusteella sosiaalipalvelua saavat erityistä tukea tarvitsevat lapset.

Lastensuojelun työryhmän puheenjohtajana toimii vuosina 2017-2018 Sirpa Kuronen Turusta.