Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiantuntijatyöryhmä kokoaa vuosittain raportin, joka tuottaa tietoa täysi-ikäisen väestön päihdehuollon palveluista ja mielenterveyspalveluista sekä niiden kustannuksista.

Päihdehuollon toimintojen osalta tietoja koottiin ensimmäistä kertaa aikuissosiaalityön ryhmässä vuosina 2005-2007. Tiedot koskivat A-klinikoiden ja nuorisoasemien palveluja, päihdehuollon asumispalveluja sekä päihdehuollon laitospalveluja. Päihdehuoltoon keskittyvä Kuusikko-työryhmä aloitti toimintansa vuonna 2009. Vuoden 2016 raporttiin otettiin ensimmäistä kertaa mukaan mielenterveyspalvelut. Mielenterveyspalvelujen mukaantulo liittyi valmisteltuun valtakunnalliseen muutokseen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusraportoinnissa; sote-tietopaketteihin. Tietojen raportoiminen yhdessä on myös linjassa Sosiaali- ja terveysministeriön Mieli 2009- suositusten kanssa; päihde- ja mielenterveyspalveluja tulisi kehittää ja järjestää yhdessä, integroimalla palveluja. 

Raportissa tarkasteltavat päihde- ja mielenterveyspalveluiden kokonaisuudet on jaoteltu integroituihin palveluihin, avopalveluihin, kotiin vietäviin palveluihin, työ- ja päivätoimintaan, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon.

Päihde- ja mielenterveyspalvelujen työryhmän puheenjohtajana vuonna 2022 toimii Hanna Ahokas Vantaalta.