Vanhusten käyttämiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja koskevia Viisikko-raportteja on tehty vuodesta 1994 alkaen. Ensimmäisinä vuosina mukana olivat Helsinki, Espoo ja Vantaa. Turku ja Tampere tulivat työhön mukaan 1996. Oulu liittyi ryhmään vuoden 2005 alussa. Toiminta- ja kustannustiedot on koottu raporttiin vuosittain kymmenvuotisikäryhmissä (65-74-vuotiaat, 75-84-vuotiaat ja 85 vuotta täyttäneet) seuraavista palveluista:

 * Kotihoito
 * Omaishoidon tuki
 * Osavuorokautinen hoito (päivätoiminta sekä päiväsairaanhoito)
 * Palveluasuminen (keskiraskas, tehostettu)
 * Vanhainkodit
 * Terveyskeskussairaalat
 * Perusterveydenhuollon avopalvelut (lähinnä lääkäripalvelut)   
 * Erikoissairaanhoito