Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2018

Tässä raportissa tarkastellaan täysi-ikäisen väestön päihdehuollon palvelujen ja mielenterveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia kuutoskaupungeissa. Vuonna 2018 tarkasteltavat päihde- ja mielenterveyspalvelut on jaoteltu raportissa integroituihin palveluihin, avopalveluihin, kotiin vietäviin palveluihin, työ- ja päivätoimintaan, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon. Vuoden 2018 toiminta- ja kustannustietojen lisäksi kuvataan palvelujen toteuttamista kunnissa ja esitetään tietoja myös vuosilta 2016 ja 2017.

Kuutoskaupunkien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 474,5 miljoonaa euroa vuonna 2018. Ostopalvelujen osuus kustannuksista vaihteli Helsingin 39,7 prosentista Turun 92,5 prosenttiin. Integroitujen palvelujen kustannukset kuutoskaupungeissa olivat 29,0 miljoonaa euroa,päihdepalvelujen kustannukset 109,1 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset 336,5 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 75 euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset keskimäärin 231 euroa. Deflatoidut päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset kasvoivat 3,9 prosenttia vuodesta 2017. Päihdehuollon kustannukset laskivat 1,6 prosenttia edellisvuodesta. Mielenterveyspalvelujen kustannukset sen sijaan lisääntyivät 5,8 prosenttia ja integroitujen palvelujen kustannukset kasvoivat 5,1 prosenttia vuoden 2017 deflatoiduista kustannuksista.

Avopalvelujen kustannukset olivat 143,0 miljoonaa euroa vuonna 2018, mikä oli 30,2 prosenttia päihdeja mielenterveyspalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista. Kotiin vietävien palvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli 11,4 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan osuus oli 0,5 prosenttia kustannuksista. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 82,3 miljoonaa euroa, mikä oli 17,4 prosenttia kokonaiskustannuksista. Laitoshoidon järjestämisen kulut olivat 34,5 prosenttia kokonaiskustannuksista. Asiakasmäärät painottuvat integroituihin palveluihin ja avopalveluihin. Kuutoskaupunkien tasolla tarkasteluna avopalveluja käyttäneiden asiakkaiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista kasvoi ja raskaammissa palveluissa olleiden osuus asiakasmäärästä pieneni verrattuna vuoteen 2017.