Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2021

Tässä raportissa tarkastellaan täysi-ikäisen väestön päihdehuollon palvelujen ja mielenterveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia kuutoskaupungeissa. Vuonna 2021 tarkasteltavat päihde- ja mielenterveyspalvelut on jaoteltu raportissa integroituihin palveluihin, avopalveluihin, kotiin vietäviin palveluihin, työ- ja päivätoimintaan, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon. Vuoden 2021 toiminta- ja kustannustietojen lisäksi kuvataan palvelujen toteuttamista kunnissa ja esitetään tietoja myös vuosilta 2017-2020.

Kuutoskaupunkien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 541,5 miljoonaa euroa vuonna 2021. Ostopalvelujen osuus kustannuksista vaihteli Helsingin 40,8 prosentista Turun 91,5 prosenttiin. Integroitujen palvelujen kustannukset kuutoskaupungeissa olivat 39,4 miljoonaa euroa, päihdepalvelujen kustannukset 123,7 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset 378,4 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 82 euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset keskimäärin 251 euroa. Deflatoidut päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset nousivat 1,5 prosenttia vuodesta 2020. Päihdehuollon kustannukset laskivat 2,3 prosenttia edellisvuodesta ja mielenterveyspalvelujen kustannukset nousivat 1,8 prosenttia ja integroitujen palvelujen kustannukset kasvoivat 13,4 prosenttia vuoden 2020 deflatoiduista kustannuksista.

Avopalvelujen kustannukset olivat 170,3 miljoonaa euroa vuonna 2021, mikä oli 30,6 prosenttia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista. Kotiin vietävien palvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli 11,8 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan osuus oli 0,4 prosenttia kustannuksista. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 93,2 miljoonaa euroa, mikä oli 17,2 prosenttia kokonaiskustannuksista. Laitoshoidon järjestämisen kulut olivat 32,8 prosenttia kokonaiskustannuksista. Asiakasmäärät painottuvat integroituihin palveluihin ja avopalveluihin. Kuutoskaupunkien tasolla tarkasteluna integroituja palveluja käyttäneiden asiakkaiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista kasvoi ja raskaammissa palveluissa olleiden osuus asiakasmäärästä pieneni verrattuna vuoteen 2020.