Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2020

Tässä raportissa tarkastellaan täysi-ikäisen väestön päihdehuollon palvelujen ja mielenterveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia kuutoskaupungeissa. Vuonna 2020 tarkasteltavat päihde- ja mielenterveyspalvelut on jaoteltu raportissa integroituihin palveluihin, avopalveluihin, kotiin vietäviin palveluihin, työ- ja päivätoimintaan, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon. Vuoden 2020 toiminta- ja kustannustietojen lisäksi kuvataan palvelujen toteuttamista kunnissa ja esitetään tietoja myös vuosilta 2016-2019.

Kuutoskaupunkien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 515,5 miljoonaa euroa vuonna 2020. Ostopalvelujen osuus kustannuksista vaihteli Helsingin 39,9 prosentista Turun 91,6 prosenttiin. Integroitujen palvelujen kustannukset kuutoskaupungeissa olivat 33,4 miljoonaa euroa, päihdepalvelujen kustannukset 122,9 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset 359,3 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 82 euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset keskimäärin 241 euroa. Deflatoidut päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset nousivat 4,5 prosenttia vuodesta 2019. Päihdehuollon kustannukset nousivat 4,2 prosenttia edellisvuodesta ja samoin mielenterveyspalvelujen kustannukset nousivat 4,2 prosenttia ja integroitujen palvelujen kustannukset kasvoivat 9,0 prosenttia vuoden 2019 deflatoiduista kustannuksista.

Avopalvelujen kustannukset olivat 158,6 miljoonaa euroa vuonna 2020, mikä oli 30,4 prosenttia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista. Kotiin vietävien palvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli 6,1 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan osuus oli 0,4 prosenttia kustannuksista. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 92,4 miljoonaa euroa, mikä oli 17,9 prosenttia kokonaiskustannuksista. Laitoshoidon järjestämisen kulut olivat 33,0 prosenttia kokonaiskustannuksista. Asiakasmäärät painottuvat integroituihin palveluihin ja avopalveluihin. Kuutoskaupunkien tasolla tarkasteluna avopalveluja käyttäneiden asiakkaiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista kasvoi ja raskaammissa palveluissa olleiden osuus asiakasmäärästä pieneni verrattuna vuoteen 2019.