Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2019

Tässä raportissa tarkastellaan täysi-ikäisen väestön päihdehuollon palvelujen ja mielenterveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia kuutoskaupungeissa. Vuonna 2019 tarkasteltavat päihde- ja mielenterveyspalvelut on jaoteltu raportissa integroituihin palveluihin, avopalveluihin, kotiin vietäviin palveluihin, työ- ja päivätoimintaan, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon. Vuoden 2019 toiminta- ja kustannustietojen lisäksi kuvataan palvelujen toteuttamista kunnissa ja esitetään tietoja myös vuosilta 2016-2018.

Kuutoskaupunkien päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset olivat 483,0 miljoonaa euroa vuonna 2019. Ostopalvelujen osuus kustannuksista vaihteli Helsingin 39,9 prosentista Turun 91,6 prosenttiin. Integroitujen palvelujen kustannukset kuutoskaupungeissa olivat 31,0 miljoonaa euroa, päihdepalvelujen kustannukset 116,4 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset 335,6 miljoonaa euroa. Päihdehuollon kustannukset 18 vuotta täyttänyttä asukasta kohden olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 79 euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset keskimäärin 227 euroa. Deflatoidut päihde- ja mielenterveyspalvelujen kokonaiskustannukset nousivat 0,3 prosenttia vuodesta 2018. Päihdehuollon kustannukset nousivat 4,2 prosenttia edellisvuodesta. Mielenterveyspalvelujen kustannukset sen sijaan laskivat 1,8 prosenttia ja integroitujen palvelujen kustannukset kasvoivat 10,1 prosenttia vuoden 2018 deflatoiduista kustannuksista.

Avopalvelujen kustannukset olivat 147,3 miljoonaa euroa vuonna 2019, mikä oli 30,5 prosenttia päihde- ja mielenterveyspalvelujen järjestämisen kokonaiskustannuksista. Kotiin vietävien palvelu-jen osuus kokonaiskustannuksista oli 11,8 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan osuus oli 0,4 prosenttia kustannuksista. Päihde- ja mielenterveyspalvelujen asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 86,9 miljoonaa euroa, mikä oli 18,0 prosenttia kokonaiskustannuksista. Laitoshoidon järjestämisen kulut olivat 32,4 prosenttia kokonaiskustannuksista. Asiakasmäärät painottuvat integroituihin palveluihin ja avopalveluihin. Kuutoskaupunkien tasolla tarkasteluna avopalveluja käyttäneiden asiakkaiden osuus päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakkaista kasvoi ja raskaammissa palveluissa olleiden osuus asiakasmäärästä pieneni verrattuna vuoteen 2018.