Uusin raportti:

Kuuden suurimman kaupungin päihde- ja mielenterveyspalvelut ja kustannukset vuonna 2017

Sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten, suoritteiden ja asiakasmäärien raportoinnissa ollaan valtakunnallisesti siirtymässä sote-tietopakettiraportointiin lähivuosien aikana. Sote-tietopakettiajattelussa päihde- ja mielenterveyspalvelut kuuluvat samaan pakettiin. Tämän vuoksi mielenterveyspalvelut ovat tänä vuonna toista kertaa mukana Kuusikkoraportoinnissa. Raportointia on edellisvuodesta yhtenäistetty siten, että sekä päihde- että mielenterveyspalvelujen kustannuksiin on sisällytetty sote-tietopakettiajattelun mukaisesti hallinnon vyörytykset vuosien 2016 ja 2017 tietoihin. Aikaisemmin päihdehuollon kustannukset eivät ole sisältäneet vyörytyksiä, eivätkä päihdehuollon kustannustiedot ole näiltä osin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.

Vuoden 2017 päihde- ja mielenterveyspalvelujen kustannuksia ja palveluja koskevassa raportissa tarkasteltavat päihde- ja mielenterveyspalvelut on jaoteltu integroituihin palveluihin, avopalveluihin, kotiin vietäviin palveluihin, työ- ja päivätoimintaan, asumispalveluihin sekä laitoshoitoon.

Päihdehuollon kustannustietoja raportoidaan pääasiassa vuosilta 2016-2017, asiakas- ja suoritetietoja myös vuosilta 2013-2017. Mielenterveyspalvelujen tietoja raportoidaan pääasiassa vuosilta 2016-2017, asumispalvelujen osalta myös vuosilta 2014-2017.

Kuutoskaupungit käyttivät päihde- ja mielenterveyspalveluihin vuonna 2017 kaikkiaan 447,9 miljoonaa euroa, josta integroitujen palvelujen kustannukset olivat 28,2 miljoonaa euroa, päihdepalvelujen kustannukset 106,5 miljoonaa euroa ja mielenterveyspalvelujen kustannukset 313,2 miljoonaa euroa. Deflatoidut kokonaiskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia vuodesta 2016.

Avopalvelujen kustannukset olivat 130,6 miljoonaa euroa, josta päihdepalvelujen osuus oli 32,1 miljoonaa ja mielenterveyspalvelujen 98,5 miljoonaa. Avopalvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli 29,2 prosenttia. Kotiin vietävien palvelujen kustannukset olivat 48,3 miljoonaa euroa, josta päihdepalvelujen osuus oli 25,6 miljoonaa ja mielenterveyspalvelujen 22,7 miljoonaa euroa. Kotiin vietävien palvelujen osuus kokonaiskustannuksista oli 10,8 prosenttia. Työ- ja päivätoiminnan kustannukset olivat 3,7 miljoonaa euroa, ja osuus kokonaiskustannuksista oli 0,8 prosenttia. Asumispalvelujen kokonaiskustannukset olivat 84,9 miljoonaa euroa, josta päihdehuollon asumispalvelujen osuus oli 24,5 miljoonaa ja mielenterveyspalvelujen osuus 59,9 miljoonaa euroa. Asumispalvelujen kustannusten osuus kokonaiskustannuksista oli 19,0 prosenttia. Laitoshoidon kustannukset olivat 152,2 miljoonaa euroa, josta päihdehuollon osuus oli 23,8 miljoonaa ja mielenterveyspalvelujen osuus 128,4 miljoonaa euroa. Laitoshoidon osuus kokonaiskustannuksista oli suurin, 34,0 prosenttia.