Työllistämispalveluiden raportissa luodaan katsaus Suomen kuuden suurimman kaupungin työttömyystilastoihin, työllisyyden edistämisen tavoitteisiin ja haasteisiin sekä kaupunkien työllistämispalveluiden organisointiin. Raporttiin on koottu vertailutietoa kuntien lakisääteisistä toiminnoista (mm. kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu TYP), kuntien yleisen toimialan nojalla järjestetyistä työllisyyspalveluista (mm. työpajat, nuorten ohjauspalvelut, Ohjaamo-toiminta) sekä kuntien työnantajan ominaisuudessa järjestetyistä palveluista (mm. oppisopimus-, palkkatuki- ja työkokeilujaksot).

Raportti toteutetaan osana kuuden suurimman kaupungin järjestämiä ja tuottamia työllistämispalveluita ja kustannustasovertailutyötä, jonka valmistumisesta vastaa kuutoskaupunkien työllistämispalveluiden työryhmään kuuluvat työllistämispalvelujen asiantuntijat. Työllistämispalvelut eivät ole aiempaan poiketen missään kuutoskaupungissa enää osa aikuissosiaalityötä, joten jatkossa työllistämispalveluiden työryhmä tuottaa työllistämispalveluiden raportin. Edelliset kuuden suurimman kaupungin työllistämispalveluiden raportit ovat vuosilta 2007, 2008, 2009, 2011, 2013 ja 2015.

Vuoden 2018 aikana työllistämispalveluiden työryhmän puheenjohtajana toimii Heidi Nihtilä Espoosta.