Työllisyyspalvelujen raportissa luodaan katsaus Suomen kuuden suurimman kaupungin työttömyystilastoihin, työllisyyden edistämisen tavoitteisiin ja haasteisiin sekä kaupunkien työllistämispalveluiden organisointiin. Raporttiin on koottu vertailutietoa kuntien lakisääteisistä toiminnoista (mm. kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu TYP), kuntien yleisen toimialan nojalla järjestetyistä työllisyyspalveluista (mm. työpajat, nuorten ohjauspalvelut, Ohjaamo-toiminta) sekä kuntien työnantajan ominaisuudessa järjestetyistä palveluista (mm. oppisopimus-, palkkatuki- ja työkokeilujaksot).

Raportti toteutetaan osana kuuden suurimman kaupungin järjestämiä ja tuottamia työllisyyspalveluita ja kustannustasovertailutyötä, jonka valmistumisesta vastaa kuutoskaupunkien työllisyyspalvelujen työryhmään kuuluvat asiantuntijat. Työllisyyspalvelut eivät ole aiempaan poiketen missään kuutoskaupungissa enää osa aikuissosiaalityötä, joten jatkossa työllisyyspalvelujen työryhmä tuottaa työllisyyspalvelujen raportin. Edelliset kuuden suurimman kaupungin työllisyyspalvelujen raportit ovat vuosilta 2007, 2008, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 ja 2018.

Vuoden 2019 aikana työllisyyspalvelujen työryhmän puheenjohtajana toimii Ilkka Haahtela Helsingistä.