Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin työllistämispalvelut vuonna 2017

Tässä raportissa luodaan katsaus Suomen kuuden suurimman kaupungin työttömyystilastoihin, työllisyyden edistämisen tavoitteisiin ja haasteisiin sekä kaupunkien työllistämispalveluiden organisointiin. Raporttiin on koottu vertailutietoa kuntien lakisääteisistä toiminnoista (mm. kuntouttava työtoiminta, velvoitetyöllistäminen, työllistymistä edistävä monilainen yhteispalvelu TYP), kuntien yleisen toimialan nojalla järjestetyistä työllisyyspalveluista (mm. työpajat, nuorten ohjauspalvelut, Ohjaamo-toiminta) sekä kuntien työnantajan ominaisuudessa järjestetyistä palveluista (mm. oppisopimus-, palkkatuki- ja työkokeilujaksot).

Pitkään jatkuneen talouden taantuman jälkeen työttömien lukumäärä lähti laskuun vuoden 2015 jälkeen. Työttömyysaste nousi kuutoskaupungeissa vuosina 2011-2015, mutta tämän jälkeen sekä vuonna 2016 että 2017 kuutoskaupunkien työttömyysaste on laskenut. Työttömyysaste vaihteli vuoden 2017 lopussa kuutoskaupungeissa Espoon 8,6 prosentista Tampereen 14,3 prosenttiin. Koko maassa työttömien määrä väheni 21,8 prosenttia ja kuutoskaupungeissa 18,2 prosenttia vuodesta 2015 vuoteen 2017.  Kuutoskaupunkien työttömistä työhakijoista 34,6 prosenttia oli pitkäaikaistyöttömiä.

Työllistämispalveluiden kokonaisbruttokustannukset ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta vuonna 2017 olivat 109,7 miljoonaa euroa. Kustannukset nousivat vuodesta 2016 kaikissa kuutoskaupungeissa: Oulussa 22,6 prosenttia, Tampereella 14,5 prosenttia, Espoossa 11,9 prosenttia, Helsingissä 10,3 prosenttia, Vantaalla 4,3 prosenttia ja Turussa 2,2 prosenttia.