Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2022

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 110 316 varhaiskasvatusikäistä lasta. Lasten lukumäärä väheni edellisvuodesta Espoota luukuunottamatta kaikissa kuutoskaupungeissa. Vaikka varhaiskasvatusikäisten lasten määrä väheni kuutoskaupungeissa edellisvuodesta, muun kielisten lasten määrä kasvoi kaikissa kaupungeissa. Kuutoskaupunkien (pl. Vantaa) varhaiskasvatusikäisistä lapsista 82,1 prosenttia oli varhaiskasvatuksessa ja kerhotoiminnassa vuonna 2022. Vantaan vuoden 2022 lapsimääriä koskevat tiedot eivät ole saatavilla asiakastietojärjestelmän vaihtumisen vuoksi.

 

Kuutoskaupunkien (pl. Vantaa) kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 60 705 lasta. Kunnallisessa perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä jatkoi vähenemistään.

 

Kuutoskaupunkien päiväkodeissa oli vuoden 2022 lopussa 14 612 työntekijää, joka oli 2,7 prosenttia enemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstön (ilman varahenkilöitä) osuus henkilöstöstä oli 88,8 prosenttia.

 

Varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat yli 1,3 miljardia euroa vuonna 2022. Varhaiskasvatuksen järjestämisen kokonaiskustannukset kasvoivat vuonna 2022 kuutoskaupungeissa 5,2 prosenttia vuoteen 2021 verrattuna. Palveluiden järjestämisen kokonaiskustannusten kehitykseen vaikutti muun muassa palvelutarpeen muutokset, palkankorotukset ja yleinen kustannustason nousu.

 

Kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannukset olivat yhteensä 1,06 miljardia euroa (81% kokonaiskustannuksista). Kuutoskaupunkien (pl. Vantaa) kunnallisissa päiväkodeissa järjestetyn varhaiskasvatuksen kokonaiskustannukset laskennallista lasta kohden olivat vuoden 2022 lopussa 11 674 euroa. Yleisenä kehityssuuntana kunnallisen varhaiskasvatuksen kustannuskehityksessä on ollut kaupunkien välisten kustannuserojen kaventuminen.

 

 
Varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat yli 1,2 miljardia euroa vuonna 2021. Kustannukset laskennallista lasta kohden kunnallisessa päiväkodissa olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 11 203 euroa lasta kohden. Kustannukset laskennallista lasta kohden vaihtelivat Tampereen 10 344 eurosta Turun 11 643 euroon.