Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2018

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 118 619 varhaiskasvatusikäistä lasta. Lasten lukumäärä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa. Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 79,2 prosenttia oli varhaiskasvatuksessa ja kerhotoiminnassa vuonna 2018.

Elokuusta 2016 alkaen varhaiskasvatusoikeutta muutettiin lainsäädännöllisesti siten, että kaikilla lapsilla on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Kuutoskaupungeista Vantaa ja Oulu ottivat käyttöön lain mukaisen 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusoikeuden, mutta Vantaa laajensi subjektiivista varhaiskasvatusoikeutta 1.8.2018 alkaen. Lisäksi päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan henkilöstön ja kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten välinen suhdeluku muutettiin 1:7:stä 1:8:aan. Oulussa otettiin käyttöön henkilöstömitoitusta koskeva muutos.

Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 69 808 lasta eli 2,5 % edellisvuotta enemmän. Sen sijaan kunnallisessa perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä jatkoi vähenemistään. Kunnallisessa perhepäivähoidossa oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 2 278 lasta (1,9 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista) eli 11,3 % edellisvuotta vähemmän. Kunnallisen perhepäivähoidon piirissä olevaista lapsista 54,8 % oli ryhmäperhepäivähoidossa.

Ostopalveluna hankitussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 2 325 lasta eli 3,7 % enemmän kuin edellisvuonna. Espoossa ostopalvelun osuus on muita kaupunkeja suurempi.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa ja se on kasvavassa määrin korvaamassa yksityisen hoidon tuella tuettua ja ostopalveluna hankittua varhaiskasvatusta näissä kaupungeissa. Palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 8 356 lasta eli 13,3 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityisen hoidon tuella tuetussa varhaiskasvatuksessa oli 7 748 lasta eli 2,0 % edellisvuotta enemmän. Kotihoidon tuella hoidettiin 22 240 lasta (18,7 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista), mikä on 5,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. Lapsimäärä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa.

Varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat yli 1,1 miljardia euroa. Kokonaiskustannukset kasvoivat Vantaalla 6,5 prosenttia, Turussa 3,7 prosenttia, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa 3,6 prosenttia ja Espoossa 2,6 prosenttia.