Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2021

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 110 595 varhaiskasvatusikäistä lasta. Lasten lukumäärä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa, kuitenkin alle 1-vuotiaiden määrä kasvoi edellisvuodesta. Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 81,1 prosenttia oli varhaiskasvatuksessa ja kerhotoiminnassa vuonna 2021 ja osuus kasvoi edellisvuodesta 1,3 prosenttia.

 

Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 70 307 lasta eli 0,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kunnallisessa perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä jatkoi vähenemistään. Kunnallisessa perhepäivähoidossa oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 1 367 lasta (1,2 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista) eli 19,6 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

 

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä kaikissa kuutoskaupungeissa Helsinkiä lukuun ottamatta. Palveluseteli on lopettanut osassa kunnista ostopalvelut ja yksityisen hoidon tuella toimivan varhaiskasvatuksen miltei kokonaan. Espoossa palveluseteli on otettu käyttöön 1.8.2021 ja sen vaikutus muiden yksityisten palvelujen käyttöön alkaa näkyä vähitellen. Palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa oli vuonna 2021 yhteensä 9 955 lasta eli 16,2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

 

Yksityisen hoidon tuella tuetussa varhaiskasvatuksessa oli 5 570 lasta eli 18,2 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Ostopalveluna hankitussa varhaiskasvatuksessa oli vuonna 2021 yhteensä 1 198 lasta eli 22,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

 

Kotihoidon tuella hoidettiin 16 744 lasta (15,1 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista), mikä oli 11,1 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Kotihoidon tuella hoidossa olevien lasten määrä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa.

 

 
Varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat yli 1,2 miljardia euroa vuonna 2021. Kustannukset laskennallista lasta kohden kunnallisessa päiväkodissa olivat kuutoskaupungeissa keskimäärin 11 203 euroa lasta kohden. Kustannukset laskennallista lasta kohden vaihtelivat Tampereen 10 344 eurosta Turun 11 643 euroon.