Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2017

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 119 699 varhaiskasvatusikäistä lasta. Lasten lukumäärä kasvoi edellisvuodesta Helsingissä ja Turussa ja muissa kuutoskaupungeissa se väheni. Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 92,9 prosenttia oli varhaiskasvatuksen palvelujen ja kotihoidon tuen piirissä.

Elokuusta 2016 alkaen varhaiskasvatusoikeutta muutettiin lainsäädännöllisesti siten, että kaikilla lapsilla on oikeus saada varhaiskasvatusta vähintään 20 tuntia viikossa. Lisäksi päiväkodin hoito- ja kasvatustehtävistä vastaavan henkilöstön ja kolme vuotta täyttäneiden kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten välinen suhdeluku muutettiin 1:7:stä 1:8:aan. Kuutoskaupungeista Vantaa ja Oulu ovat ottaneet käyttöön lain mukaisen 20 tuntia viikossa varhaiskasvatusoikeuden ja Oulu henkilöstömitoituksen muutoksen.

Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 68 084 lasta eli 1 155 lasta (+1,7 %) edellisvuotta enemmän. Sen sijaan kunnallisessa perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä jatkoi vähenemistään. Kunnallisessa perhepäivähoidossa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 2 568 lasta (2,1 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista) eli 301 lasta (-10,5 %) edellisvuotta vähemmän. Kunnallisen perhepäivähoidon piirissä olevaista lapsista 1 315 (51,2 %) oli ryhmäperhepäivähoidossa.

Ostopalveluna hankitussa varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 2 257 lasta eli 464 lasta (-17,1 %) vähemmän kuin edellisvuonna. Espoossa ostopalvelun osuus on muita kaupunkeja suurempi.

Varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä Turussa, Oulussa, Tampereella ja Vantaalla, ja se on kasvavassa määrin korvaamassa yksityisen hoidon tuella ja ostopalveluna hankittua varhaiskasvatusta näissä kaupungeissa. Palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa oli yhteensä 7 378 lasta eli 810 lasta (+12,3 %) enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityisen hoidon tuella järjestetyssä varhaiskasvatuksessa oli 7 596 lasta eli 324 lasta (+4,5 %) edellisvuotta enemmän. Kotihoidon tuella hoidettiin 23 512 lasta eli 19,6 prosenttia varhaiskasvatusikäisistä. Lapsimäärä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa, yhteensä 1 625 lasta (-6,5 %) vähemmän kuin edellisvuonna.

Varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat lähes 1,1 miljardia euroa. Kokonaiskustannukset laskivat 0,2 prosenttia edellisvuodesta. Kokonaiskustannukset kasvoivat Tampereella (+0,6 %) ja Espoossa (+0,4 %) ja muissa kuutoskaupungeissa ne laskivat Helsingin 0,3 prosentista Oulun 0,9 prosenttiin.