Uusin raportti:
Kuuden suurimman kaupungin varhaiskasvatuksen palvelut ja kustannukset vuonna 2019

Kuutoskaupungeissa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 116 480 varhaiskasvatusikäistä lasta. Lasten lukumäärä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa paitsi Vantaalla. Kuutoskaupunkien varhaiskasvatusikäisistä lapsista 79,7 prosenttia oli varhaiskasvatuksessa ja kerhotoiminnassa vuonna 2019.
 
Kuutoskaupunkien kunnallisissa päiväkodeissa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 70 605 lasta eli 1,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sen sijaan kunnallisessa perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä jatkoi vähenemistään. Kunnallisessa perhepäivähoidossa oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 1 957 lasta (1,7 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista) eli 14,1 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kunnallisen perhepäivähoidon piirissä olevista lapsista 53,8 prosenttia oli ryhmäperhepäivähoidossa.
 
Ostopalveluna hankitussa varhaiskasvatuksessa oli vuonna 2019 yhteensä 1 758 lasta eli 24,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Espoossa ostopalvelun osuus on muita kaupunkeja suurempi.
 
Varhaiskasvatuksen palveluseteli on käytössä Vantaalla, Turussa, Tampereella ja Oulussa ja se on kasvavassa määrin korvaamassa yksityisen hoidon tuella tuettua ja ostopalveluna hankittua varhaiskasvatusta näissä kaupungeissa. Palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa oli vuonna 2019 yhteensä 8 610 lasta eli 3,0 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.
 
Yksityisen hoidon tuella tuetussa varhaiskasvatuksessa oli 7 477 lasta eli 3,5 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kotihoidon tuella hoidettiin 19 886 lasta (17,1 % varhaiskasvatusikäisistä lapsista), mikä on 10,6 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Lapsimäärä väheni edellisvuodesta kaikissa kuutoskaupungeissa.

Varhaiskasvatusjärjestelmän kokonaiskustannukset olivat yli 1,2 miljardia euroa vuonna 2019.